Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A tájékoztatás célja

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy Soós Bertalan e.v. (székhely: 1094 Budapest, Berzenczey utca 4-6, 4.em 46/a; nyilvántartási szám: 32492489; adószám: 66187969-2-43) által a honlapon (bertalansoos.com) és a kapcsolódó közösségi oldalakon (facebook.com/lefotozlak; instagram.com/soosbertalan), valamint az adatkezelők székhelyein alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az ügyfeleket tájékoztassa. Az adatkezelési tájékoztató kizárólag az adatvédelmi tevékenységgel összefüggésben értelmezhető.

Adatkezelők megnevezése és elérhetőségei

Név: Soós Bertalan e.v.

Képviseli: Soós Bertalan

Székhely: 1094 Budapest, Berzenczey utca 4-6, 4.em 46/a

Telefonszám: +36-70/326-3769

E-mail-cím: sbertalan@gmail.com ; info@bertalansoos.com

A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

A kapcsolat felvételhez és kapcsolattartáshoz név, telefonszám és/vagy  elektronikus levelezési cím szükséges.

Számlázáshoz számlázási név és cím szükséges. Amennyiben a szolgáltatások magánszemély által vannak igénybe véve, a számlázó programban a számlázási név és cím kerül manuálisan rögzítésre.

A vállalkozás főtevékenysége során személyes adatnak minősíthető fotó készülhet.

A honlap a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bekezdésének a) pontja és 6.§ (1) bekezdése.

Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. A számla kötelező tartalma a termék beszerzőjének neve és címe (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. tv. 169.  § e) pontja). A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor, melyek a kapcsolattartás és a vállalkozás tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása. A személyes adatok az eredeti céljuktól eltérő célra nem kerülnek felhasználásra, az Info tv.-ben és jelen tájékoztatásban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően vannak kezelve és harmadik félnek nem kerülnek átadásra.

 Az adatkezelés időtartama

A fotókat és a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat addig tároljuk, míg annak törlését az ügyfél nem kéri.

A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

 Rendelkezés személyes adatokkal

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon, illetve az adatkezelők elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelőkkel. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.  

 Adatbiztonsági intézkedések és személyes adatok tárolása

A személyes adatok tárolása cégünk kizárólagos használatában álló számítógépen, telefonon és a tárhelyünkön történik. A tárhelyre történő belépés jelszóval lehetséges, mely az adatkezelőkön kívül harmadik félnek nem hozzáférhető. Az elektronikus számláink tárolására felhő alapú szolgáltatást veszünk igénybe.

Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Biztonsági másolatot a tárhelyünkön tartunk.

 Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megadott személyes adatokhoz a Soós Bertalan e.v. és munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Megrendelésre készült fotók esetében a fotók a megrendelőnek átadásra kerülnek. Ilyen esetben a megrendelő adatkezelővé válik és az ezzel járó kötelezettségekért felelősséggel tartozik.

Az adatfeldolgozók

A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére adjuk át:

Tárhelyszolgáltatók:

  • bertalansoos.com honlap:

Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.

Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl

Dublin, D02 AY86

Ireland

  • levelezőrendszer:

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View

CA 94043

Amerikai Egyesült Államok

  • facebook.com/lefotozlak és instagram.com/soosbertalan közösségi oldalak:

Facebook, Inc.

1601 Willow Road

Menlo Park, CA 94025

Amerikai Egyesült Államok

Számlázás

Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu

Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/

Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.

Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Elektronikus számlák hitelesítője: KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7

Egyéb információk

Amennyiben vállalkozásunk az adatkezelési elveket megsérti, kérem vegyék fel velünk a kapcsolatot az adatkezelői elérhetőségeinken, hogy ellenőrizhessük a problémát és lépéseket tehessünk annak kezelésére. Vitás esetben ügyfeleink a bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

A weboldalon található minden írásos és képi anyag szerzői jogvédelem alatt áll.

Budapest, 2023.02.20.